Produkty Średniego Napięcia

TWÓJ SUKCES DZIĘKI NASZYM PRZEKAŹNIKOM

Fanox specjalizuje się w projektowaniu i produkcji przekaźników do zabezpieczeń i sterowania w sieciach SN, będąc jednym ze światowych liderów w dostarczaniu przekaźników autonomicznych, dzięki którym znacząco maleje zakres niezbędnej obsługi w centrach dystrybucji i rozdziału energii.

Fanox specjalizuje się w projektowaniu i produkcji przekaźników do zabezpieczeń i sterowania w sieciach SN, będąc jednym ze światowych liderów w dostarczaniu przekaźników autonomicznych, dzięki którym znacząco maleje zakres niezbędnej obsługi w centrach dystrybucji i rozdziału energii. Szeroki zakres niezawodnych przekaźników wypełnia większość potrzeb zgłaszanych przez rynek. Potwierdzeniem tego jest doświadczenie z eksploatacji tysięcy zainstalowanych przekaźników pracujących w często trudnych warunkach klimatycznych, przez ostatnie 20 lat. Wysoki poziom kompatybilności elektromagnetycznej czyni przekaźniki Fanoxa jednymi z najbezpieczniejszych na rynku. Potwierdzają to certyfikaty KEMA.

Nasze przekaźniki posiadają wszelkie nowinki technologiczne: komunikację SCADA, oprogramowanie do współpracy z komputerem PC, rejestrację zdarzeń, wyświetlacz LCD, klawiaturę…

Diagram przekrojowy produktów FANOXa
dla sieci średniego napięcia

Zabezpieczenia autonomiczne

AUTONOMICZNOŚĆ W obrębie swoich grup produktowych, Fanox posiada uznane na rynkach międzynarodowych  przekaźniki autonomiczne SIA-B oraz SIA-C. Te zasilane z umieszczonych na linii przekładników prądowych, nadprądowe i ziemnozwarciowe przekaźniki zabezpieczeniowe, są przeznaczone do ochrony strony SN stacji transformatorowych i centrów dystrybucyjnych sieci energetycznych bez potrzeby gwarantowania im obwodów zasilania i obsługi.

ELASTYCZNOŚĆ SIA-B i SIA-C zostały zaprojektowane w bardzo kompaktowych obudowach, zgodnych z wymaganiami klientów, oraz czyniących instalację prostszą, szybszą, korzystniejszą ekonomicznie oraz bardziej niezawodną. Opcjonalnie możliwe jest zamówienie wykonań z możliwością zasilania dualnego: zasilanie zewnętrzne jako dodatek do funkcji zasilania autonomicznego.

PROSTOTA Przekaźniki SIA-B i SIA-C, są zasilane wprost z kontrolowanych linii i mogą wykorzystywać STANDARDOWE przekładniki prądowe. Wyeliminowana jest konieczność stosowania baterii akumulatorów i obsługi/konserwacji, co znacząco zmniejsza koszty operacyjne rozdzielnicy.

KITCOM Dodatkowo,  można do nich podłączyć przenośny osprzęt uzupełniający (KITCOM) ułatwiający odbiór techniczny i dokonanie nastaw na obiekcie poprzez port komunikacyjny na panelu czołowym. Możliwość zasilania z modułu KITCOM oferuje również funkcję aktywacji zestyku “trip” z menu testowego, pozwalając na testową aktywację wyłącznika jeszcze przed podaniem zasilania na rozdzielnię.

Familia_SIAB_SPECIFIC

SIA-B WSPÓŁPRACUJĄCY ZE SPECJALNYMI PRZEKŁADNIKAMI PRĄDOWYMI
PRZEKAŹNIKI NADPRĄDOWE I ZIEMNOZWARCIOWE ZASILANE DUALNIE I AUTONOMICZNIE

Idealnie pasując do wymogów ochrony sieci dystrybucyjnych jak również systemów Energii Odnawialnej, Przekaźnik zabezpieczeniowy SIA-B w wykonaniu do współpracy ze specjalnymi przekładnikami prądowymi, zapewnia pełny zakres funkcji zabezpieczeniowych w zaskakująco małej, kompaktowej obudowie, bez potrzeby konserwacji prewencyjnej, i przy znacznej oszczędności kosztów.

Zdalna komunikacja poprzez port RS485 (Modbus RTU)

 • Praca autonomiczna & zasilanie dualne (Self+Vaux)
 • Niski pobór mocy
 • Szeroki zakres ochrony dzięki czujnikom
 • Profilowanie danych obciążeniowych
 • Rejestracja zdarzeń
 • Opcjonalnie dostępny wewnętrzny akumulator rozruchowy

Funkcje według kodów ANSI

50, 51, 51N, 49T, 50N, 49, PGC, TB
KEMA-updated-logo
SIAY_Derecha2

SIA-B DO WSPÓŁPRACY ZE STANDARDOWYMI PRZEKŁADNIKAMI PRĄDOWYMI
PRZEKAŹNIKI NADPRĄDOWE I ZIEMNOZWARCIOWE ZASILANE DUALNIE I AUTONOMICZNIE

SIA-B jest najbardziej niezawodnym przekaźnikiem zasilanym dualnie (Autonomicznie + Uniwersalne zasilanie pomocnicze Vaux), oferującym wysokie osiągi, wcześniej dostępne jedynie w przekaźnikach zasilanych standardowo ze źródła zewnętrznego napięcia Vaux:

Zdalna komunikacja z systemami SCADA (Protokoły Modbus lub DNP3.0)

 • Do 10 rejestrów COMTRADE
 • Zaawansowane funkcje zabezpieczeniowe
 • Pełna konfiguracja I/O, dzięki zaawansowanym funkcjom logicznym
Ultra-fast SOTF Bardzo szybki poziom gotowości rozruchowej oraz minimalny pobór mocy <2 VA Kompaktowa obudowa

Funkcje według kodów ANSI

50, 51, 50G, 51G, 49, 46, SHB, 49T, TB, 52, 50BF, CLP, 68, PGC
KEMA-updated-logo
FAMILIA-SIAC_sombrita-1

SIA-C DO WSPÓŁPRACY ZE STANDARDOWYMI PRZEKŁADNIKAMI PRĄDOWYMI
PRZEKAŹNIKI NADPRĄDOWE I ZIEMNOZWARCIOWE ZASILANE DUALNIE I AUTONOMICZNIE

Dzięki bogatemu doświadczeniu w skutecznym dopasowywaniu się do potrzeb obsługi oraz dzięki swoim unikalnym zaletom, SIA-C cieszy się uznaniem wśród użytkowników na całym świecie. Przede wszystkim, różnorodne opcje dostępne zgodnie z katalogiem wykonań czynią SIA-C najlepszą alternatywą rynkową wśród naszych klientów.

Komunikacja zdalna poprzez RS485 (Modbus RTU lub IEC 60870-5-103)

 • Zasilanie autonomiczne i/lub dualne (Self + Vaux)
 • Standardowe przekładniki /1A lub /5A
 • Szybkie osiągnięcie gotowości operacyjnej (start-up ?)
 • Profilowanie danych obciążeniowych
 • Opcjonalnie dostępny wewnętrzny akumulator rozruchowy
 • Autodiagnostyka (watchdog)
 • Nieulotna pamięć RAM (rejestracja do 1.024 zdarzeń i 20 raportów o błędach), zachowanie danych obejmujących datę i godzinę również w trybie SP, dzięki wbudowanemu zegarowi RTC
 • Obudowa wysuwna jako opcja

Funkcje według kodów ANSI

50, 51, 49T, 51G, 50G, 46, 46BC, 49, SHB, CLP, 79, 52, 50BF, 74TCS, 60CTS, 68, PGC
KEMA-updated-logo

Zabezpieczenia linii

SILA_CARA_SILAxxxxxxxxxB_Delantera_R104

SIL-A
ZAAWANSOWANY NADPRĄDOWE I ZIEMNOZWARCIOWE ZABEZPIECZENIE LINII
Stacje transformatorowe i rozdzielcze
RMUs oraz wyłączniki oparte na  izolacji SF6

SIL-A jest zaawansowanym i skutecznym zabezpieczeniem pola zasilającego z funkcjami nadprądowymi i ziemnozwarciowymi dla sieci WN i SN, opracowanym zwłaszcza dla kompaktowych rozdzielnic SN. SIL-A posiada konstrukcję wymagającą mniej urządzeń i przestrzeni w rozdzielnicy, co znacząco redukuje koszty operacyjne i obsługowe. Optymalna konstrukcja wydłuża żywotność i zwiększa bezpieczeństwo obsługi przez ograniczenie możliwych zagrożeń. Pozwala znacznie skrócić czas instalacji. Jest to idealne rozwiązanie dla instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Intuicyjny dla łatwej obsługi, SIL-posiada elastyczne rozwiązania komunikacyjne poprzez porty komunikacyjne na ściance tylnej (port szeregowy RS485 oraz złącze interfejsu Ethernetowego RJ45) jak i panelu czołowym (złącze szeregowe w standardzie micro USB). Jeśli chodzi o porty z tylnego panelu, SIL-A jest w stanie obsługiwać wiele różnych protokołów:
 • DNP3 i Modbus (oba w wersji szeregowej lub TCP)
 • IEC60870-5-103
 • IEC60870-5-104
 • IEC61850.
Wszystkie podane kombinacje są wybierane przez model lub nastawy ogólne.

Funkcje według kodów ANSI

50, 51, 51N, 49T, 51G, 50N, 50G, SOFT, 46, 46BC, 37, 49, SHB, CLP, 79, 52, 50BF, 74TCS, 60CTS, 86, 68, PGC, TB
SILD_CARA_SILDxxxxxxxxx_Delantera_R101

SIL-D
ZABEZPIECZENIE KIERUNKOWE

Przekaźnik SIL-D, oprócz wszystkich zalet przekaźników SIL-A oferuje dodatkowo często pożądane dla jeszcze lepszej ochrony  zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe.  Dlatego też, SIL-D został zaprojektowany jako przekaźnik do ochrony nadprądowej i ziemnozwarciowej  z krokiem naprzód w zakresie ochrony linii, zapewniając zaawansowane opcje komunikacyjne i jeszcze więcej funkcji zabezpieczeniowych (jak np. SPZ). Najbardziej wartą podkreślenia, podobnie jak w SIL-A, jest zdolność do wyboru między przekładnikami w standardzie  /1 lub /5  jedynie poprzez wybór nastawy, co w połączeniu z większą czułością pomiarową zapewnia większą elastyczność i niezawodność, tak bardzo oczekiwaną dla pełnej ochrony linii.

Funkcje według kodów ANSI

50, 51,  49T, 50N, 67N, 67N, CLP, 79, 52, 50BF, 74TCS, 86, TB, 59N, 67NI
SIAF_CARA_dcha_sombrita_web

SIA-F
PRZEKAŹNIK DO OCHRONY ROZDZIELNIC TYPU SF6 & METAL CLAD

Przekaźnik SIA-F jest naszym najbardziej konkurencyjnym cenowo rozwiązaniem dla ochrony nadprądowej i ziemnozwarciowej. Podobnie jak inne przekaźniki Fanoxa, charakteryzuje się kompaktową obudową o zredukowanej głębokości co ułatwia instalację i pozwala ograniczyć koszty. Co więcej, zastosowanie zewnętrznych przekładników prądowych umożliwia ich łatwiejsze dopasowanie  do wymagań instalacji i zmniejszenie kosztów ze względu na szerszy zakres napięć zasilających.

Funkcje według kodów ANSI

50, 51, 50G, 50N, 51N, 51G, 52, 49T, 68, 86, CLP, 50BF, 49, TB

Zabezpieczenia napięciowe

SILV_CARA_SILVxxxxxxxxx_Delantera_R101

SIL-V
PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY I CZĘSTOTLIWOŚCIOWY

SIL-V jest napięciowym i częstotliwościowym przekaźnikiem zabezpieczeniowym, stanowiącym najlepsze i precyzyjne rozwiązania ochronne dla transformatorów i maszyn elektrycznych, w systemach dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Zabezpiecza również przed odłączeniem, selektywnym wyłączaniem obciążenia i pracą wyspową.
 • Zabezpieczenie rozdzielnic SF6 jak i metal-clad
 • Dla transformatorów i maszyn elektrycznych
 • Systemy wysokiego, średniego i niskiego napięcia
 • Odłączanie, selektywne wyłączanie obciążenia i praca wyspowa
 • SPZ: 5-krotny

Funkcje według kodów ANSI

27, 27V1, 59, 47, 59N, ΔV/ΔT, 74TCS, BF, 52, 79, 81 U/O, 81R, 86, 78, 25

Zabezpieczenia pola i generatora

Przekaźniki zabezpieczające dla pola zasilającego i generatora są zaprojektowane dla skutecznej ochrony stacji energetycznych HV i MV elektrycznej sieci dystrybucyjnej. Funkcje zabezpieczeniowe obejmują kontrolę prądu, napięcia, częstotliwości, mocy, włączając kontrolę synchronizmu i funkcje SPZ.

Wymagane funkcje mogą być aktywowane zarówno z panelu czołowego jak poprzez port komunikacyjny z wykorzystaniem oprogramowania SICom.

Dostępność nastaw i krzywych zadziałania zgodnie z IEC oraz ANSI-IEEE ułatwia precyzyjną koordynację z innymi urządzeniami.

Dla pełnego zarządzania wymianą informacji, w przekaźnikach udostępniono różne protokoły komunikacyjne.

SIL-A  / SIL D / SIL-V również mogą być wykorzystywane jako przekaźniki zabezpieczające generator, zależnie od wymagań aplikacyjnych.

SILG_ADVANCED_LEFT

SIL-G
ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIE POLA ZASILAJĄCEGO I GENERATORA
Ochrona odnawialnych źródeł energii, obiektów przemysłowych oraz sieci SN

SIL-G jest kompleksowym przekaźnikiem zabezpieczającym i sterującym, stosowanym w sieciach SN  w aplikacjach linii zasilających i generatorów. Przekaźnik obsługuje funkcje prądowe, napięciowe, mocowe i częstotliwościowe i nadaje się do stosowania w stacjach rozdzielczych spółek dystrybucyjnych oraz sieciach przemysłowych, sektora odnawialnych źródeł energii jak i pozostałych sektorów energetyki.
 • Może być stosowany w instalacjach o różnych poziomach napięć zasilających gdyż jest w stanie pracować przy napięciach z przedziału 24 do 230 VAC/DC
 • Wspiera protokół IEC 61850 edycja 1 i 2, udostępnia komunikaty GOOSE do automatyzacji i sterowania podstacji energetycznych
 • Interoperacyjność z innymi systemami
 • Zawiera specjalny moduł Arc Flash Detection (AFD) z czujnikami załączonymi jako kompletne rozwiązanie
 • Bezpieczny i zabezpieczony dzięki zaimplementowanej komunikacji Wi-Fi z szyfrowaniem WPA2-AES oraz chronionymi poziomami dostępu
 • Oferuje ochronę przed pracą wyspową dzięki identyfikacji zmian częstotliwości w oparciu o moduł napięciowo-częstotliwościowy

Funkcje według kodów ANSI

50, 67, 50N, 50G, 67N, 67G, 49, 46, 46BC, 37, AFD, 59, 59N/G, 47, 59L, 27, 27V1, 27L, 32, 81U/O, 81R, 78, 24, 25, 49T, 52, 79, 50BF, 74TCS, 74CT, 60, SHB, CLP, 86, PGC
KEMA-updated-logo
SILB_CARA_SILBxxxxxxxxxxx_DELANTERA_R102

SIL-B
PRZEKAŹNIK DO ZABEZPIECZENIA GENERATORA

Zabezpieczenie nadprądowe i nadnapięciowe oraz częstotliwościowe. Zabezpieczenie pola zasilającego dla sieci WN. Zdolność do pomiaru prądu, napięcie i częstotliwości w połączeniu z funkcjami kontroli synchronizmu Syncro-Check  oraz zabezpieczeń kierunkowych czyni go jednym z najbezpieczniejszych i niezawodnych wyborów dla zabezpieczenia pola zasilającego.

Funkcje według kodów ANSI

50, 50N/G, 67, 67N, 46, 59, 59N, 27, 32/40, 79, 50BF, 52, 49, 86, CLP, 49T, 74TCS, 25, 81U/O, 37, IRG-B

Sterowniki reklozera

SIR-B jest najnowszym potwierdzeniem naszego zaawansowania technologicznego w zakresie sterowania reklozerem, gdzie szczególną uwagę poświęcono prostocie i możliwości upgrade-u w przyszłości. Posiada kompleksową, wysokowydajną konstrukcję przystosowaną do sieci smart grid.

Rozwiązanie jest elastyczne, łatwe w użyciu i uwzględnia specyfikę funkcjonowania dyspozytorów sieci rozdzielczych.

Sterownik reklozera opiera się na logice wykrywania przeciążeń, wyborze operacji czasowych, wyborze czasu zadziałania i funkcji SPZ oraz ewentualnego ostatecznego rozłączenia.

SIL-G / / SIL-B / SIL-V / SIL-D mogą być również wykorzystywane jako przekaźniki do sterowania reklozerem, zależnie od aplikacji.

SIRA_izda

SIR-A 
STEROWNIK REKLOZERA I ZABEZPIECZENIE POLA ZASILAJĄCEGO

Przekaźnik SIR-A oferuje kompletne rozwiązanie dla sterowania reklozerem oraz ochrony pola zasilającego poprzez funkcje prądowe, napięciowe oraz częstotliwościowe dla sieci wysokiego i średniego napięcia.
 • SIR-A posiada 4 kanały prądowe oraz do 6 kanałów napięciowych, z zaawansowanymi pomiarami napięć poprzez czujniki pojemnościowe i rezystancyjne.
 • Intuicyjna obsługa, łatwy w eksploatacji, z elastycznymi opcjami komunikacyjnymi.
 • W zakresie portów na tylnej ściance, SIR-A może zarządzać wieloma protokołami: DNP3 oraz Modbus (oba w wersjach serial lub TCP), IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, oraz IEC61850.
SIRB_CARA_SIRBxxxxxxxxxx_DELANTERA_R103-frente

SIR-B
STEROWANIE REKLOZERA
Koordynacja ochronna i usuwanie usterek w systemach dystrybucyjnych

Innowacyjny sterownik reklozera  SIR-B firmy Fanox uosabia rozwiązanie All in One, opracowane dla zapewnienia optymalnej  koordynacji ochronnej i najbardziej optymalnej eliminacji usterek systemów dystrybucyjnych. SIR-B zawiera elektronikę napędową i kondensator wyzwalający. Może współpracować z zewnętrzną baterią lub wewnętrznymi superkondensatorami, umożliwiając użytkownikowi znaczące ograniczenie wymogów obsługowych i konserwacji. Został zaprojektowany do współpracy z 3-fazowymi reklozerami, lecz umożliwia jednofazowe zadziałania i cykle SPZ, to jest udostępnia sterowanie monopolarnym wyłącznikiem. Funkcja zabezpieczeniowa ANSI 79 (Reklozer) umożliwia 4 –krotny SPZ, programowany  przez użytkownika.

Rozwiązania komunikacyjne

W dzisiejszych czasach wzrasta potrzeba komunikacji lub sprzęgania inteligentnych urządzeń przemysłowych. W niektórych przypadkach użytkownicy końcowi, dostawcy mediów oraz producenci z różnych obszarów przemysłu, potrzebują monitorować lub wręcz sterować urządzeniami różnego typu. Fanox oferuje szeroką gamę urządzeń mogących pomóc w tych kwestiach, dostarczając bezpiecznych, elastycznych i adaptacyjnych rozwiązań Smart Grid w sektorach wytwarzania, transmisji i dystrybucji energii.

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu Fanoxa w sektorze przemysłowym, wydzielił się dział komunikacyjny jako uzupełnienie w celu pomocy i sprzęgnięciu przekaźników na różnych poziomach, oferujący i gwarantujący kompleksowe rozwiązania dla przemysłu Smart Grid, zapewniając równocześnie maksymalną interoperacyjność pomiędzy różnorakimi zasobami użytkowymi.

Bramy protokołów

SICA-02273

SIC-A Redundancyjna Brama Protokołów (PRP/HSR)

Rozwiązania komunikacyjne dla Smart Grid. Ta technologia skutkuje skokiem technologicznym dla rozwiązań przemysłowych, gdyż wymaga transmisji ogromnej ilości danych, w wielu przypadkach w czasie rzeczywistym. Wdrożenie tych nowych technologii do przemysłu wymaga łatwych i elastycznych systemów będących w stanie dostosować się do wszystkich jego wymagań. Bramki protokołów stanowią łatwą drogę dla adaptacji istniejących urządzeń do nowych technologii.
Sync-2000

SYNC 2000 – Brama/Konwerter Protokołów

Bramy protokołów serii SYNC 2000 są istotnymi urządzeniami komunikacyjnymi podstacji z osadzonym w czasie rzeczywistym systemem Linux. Wsparcie dla hosta protokołów automatyki takich jak IEC61850, DNP3.0, IEC60870-5/101/103/104, DLMS/COSEM, Modbus jak również zastrzeżonych protokołów jak SPABus, Courier i innych. Istnieją modele wspierające podłączany wewnętrznie modem komórkowy, bezpieczne połączenia VPN oraz dodatkowe cechy, umożliwiające wszechstronne wykorzystanie w różnorakich aplikacjach  w obszarze Transmisji i Dystrybucji.
SYNC-2000-Secure-Gateway

SYNC 2000 – Bezpieczny Gateway dla podstacji energetycznych

Wraz z rozmieszczaniem coraz bardziej wyrafinowanych systemów automatyki i osprzętu przez operatorów sieci energetycznych, kwestią priorytetową dla systemów sieciowych staje się cyberbezpieczeństwo. Najnowocześniejsze standardy automatyzacji wymagają łączy komunikacyjnych dla wymiany danych na wszystkich poziomach systemu. Bezpieczny Gateway SYNC 2000 jest idealnym rozwiązaniem dla systemów automatyki stacji rozdzielczych WN i SN. Obejmuje bramkę protokołów wspierającą ponad 40 protokołów standardu przemysłowego (w tym zastrzeżonych), plus  wielopłaszczyznowego strażnika obejmującego firewall, kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), dzienniki bezpieczeństwa i szyfrowaną komunikację.
SYNC_200_2-400x266

SYNC 200 – Moduł aktualizacyjny protokołu  IED

Wraz z pojawieniem się protokołów nadrzędnych, jak IEC 61850, zwiększyła się potrzeba dochowania zgodności inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) z tymi nowymi protokołami przy ciągłym utrzymaniu interoperacyjności z ich następcami. Rodzina SYNC 200 działa na zasadzie kart aktualizacyjnych umożliwiających włączenie najnowszych podstacji smart grid oraz protokołów pomiarowych w istniejące aplikacje sprzętowe IED.

Urządzenia reduntancyjne

SICA-02273

SIC-A – Redundancyjna Bramka Protokołów (PRP/HSR)

Komunikacyjne rozwiązania dla sieci Smart Grid. Ta technologia skutkuje poważnym skokiem technologicznym dla przemysłu jako takiego, dzięki możliwości transmisji ogromnych ilości danych, w wielu przypadkach wymaganej w czasie rzeczywistym. Wdrożenie tych nowych technologii wymaga prostych i elastycznych systemów, zdolnych do zaadaptowania się do wszystkich istniejących jej wymogów. Gateway protokołów zapewnia możliwość dostosowania istniejących urządzeń do nowych technologii.
SICR-02280

SIC-R – Redbox Switch

Sieci Smart Grid wymagają wydajniejszych urządzeń w celu utrzymania pracy infrastruktury sieciowej. SIC-R stanowi nowatorską koncepcję nowocześnie „zarządzanego” urządzenia, w którym wbudowana inteligencja umożliwia zarządzanie sieciami redundantnymi przy komunikacji ethernetowej bez utraty pakietów, przy utrzymaniu zdolności do synchronizacji i zachowaniu cyberbezpieczeństwa. To urządzenie j jest w stanie równocześnie połączyć wzajemnie sieci PRP i HSR co rozszerzy pierścienie HSR poprzez operacje Quadbox.

Koncentratory danych

sync2100-1024x681

SYNC 2100 – Intelligentny RTU

Inteligentne terminale zdalne (RTU) serii SYNC 2100 są idealnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji monitoringu T&D I/O, automatyki rozdzielczej oraz stacyjnej.
sync-3000-1024x681

SYNC 3000 – Podstacja DCU

Koncentratory danych Kalkitech SYNC 3000 są sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi w aplikacjach stacyjnych pracujących w ciężkich warunkach i wykorzystywanymi  w różnorakich zastosowaniach wytwarzania, transmisji i dystrybucji energii na całym świecie. Ten produkt, przystosowany do montażu stelażowego jest idealny dla nowych i przewidywanych w najbliższej przyszłości wymagań automatyki stacyjnej Smart Grid i R-APDRP. Zawiera rozszerzone funkcjonalności związane z bezpieczeństwem jak również  odporność  na poziomie IEC61850-3. SYNC 3000 może być stosowany w niszowych aplikacjach zawierających rejestrację danych zakłóceniowych, komunikację centralną opartą o ICCP i wiele innych.
sync4000

SYNC 4000 – Control Center Front End

Produkty z rodziny SYNC 4000 są serwerami poziomu centrów sterowania wykorzystywanymi dla różnorakich aplikacji zbierania danych o dużej wydajności, zawierającymi Wide Area Monitoring, gromadzenie danych SCADA/DMS Data Aggregation, M2M Data Concentration, itp.

Switche

SICE-02262-768x958

SIC-E – Switch zarządzalny SIC-E – Zgodność z IEC61850-3

Fanox przedstawia swój nowy, wysoce niezawodny switch zarządzalny zgodny z IEC61850-3 ułatwiający klientom końcowym spełnienie najbardziej wymagających potrzeb. Możliwości IEEE1588 Precission Time Protocol umożliwiają umieszczenie SIC-E w sieciach o rygorystycznych wymaganiach co synchronizacji czasowej. Dodatkowo to urządzenie wyposażone jest w do 8 portów 10/100/1000BASE-T(X) RJ-45 i 4 porty 1000BASE-X SFP.
SICG-02276-768x854

SIC-G – Przemysłowy niezarządzalny Switch (PoE)

Fanox przedstawia swój nowy niezarządzalny switch, przeznaczony do pracy w środowiskach trudnych jak górnictwo czy przemysł ciężki. Posiada do pięciu portów 10/100/1000BASE-T(X) RJ-45 i do dwóch portów 100/10000 BASE-F(X) oraz porty 10000 BASE-X SFP. Jest wyposażony w PoE o wydajności do 30W na port do czterech portów, upraszczając okablowanie w złożonych obszarach.

Osprzęt dodatkowy

Przekładniki prądowe dla SN

CT-MTP-Secundario-simple

CT-MTP – Przekładnik zabezpieczeniowy i do zasilania autonomicznego

 • Przekładnik prądowy do użytku wewnątrz pomieszczeń
 • Prąd wtórny dla zabezpieczeń /1 lub /5
 • Stosowane przy zabezpieczaniu lub zabezpieczaniu i zasilaniu autonomicznym
 • Zgodne z normą IEC 60044-1
CT-MTP-1000-1A-e1506594090775

CT-MTP – Zabezpieczenia i pomiary w sieciach SN

 • Do 1200 A prądu pierwotnego
 • Przekładnia 1000/1
 • Osłona zacisków, montaż w systemie poka yoke
 • Certyfikat
CT-MT16-5_peq

CT-MTP Taśmowane
Specjalne przekładniki prądowe dla przekaźników SIA-B

Niskomocowe przekładniki prądowe dla rozdzielnic, zaprojektowane specjalnie dla aplikacji w instalacjach średniego napięcia w trybie RMU. Te przekładniki taśmowane PVC są ekonomiczne w zastosowaniach i niezawodne. Konstrukcja jest odporna na dynamiczne obciążenia i umożliwia współpracę z przekaźnikami zasilanymi wprost z przekładników.

CT_SIAB_peq

CT-MTP Żywiczne
Przekładniki z żywicą epoksydową
dla przekaźników SIA-B zasilanych dualnie i autonomicznie

Takie przekładniki wypełniane żywicą epoksydową są ekonomiczne w zastosowaniach i niezawodne. Konstrukcja jest odporna na dynamiczne obciążenia i umożliwia współpracę z przekaźnikami zasilanymi wprost z przekładników.

Akcesoria

striker_Fanox_PRT-15-e1508761570922
striker_sinpega_DENTRO-FUERA-400x394

PRT – Striker

 • Jest to solenoiod pojedynczego działania. Funkcjonuje na zasadzie sprężynowej.
 • Wyzwalacz jest aktywowany niskomocowym, spolaryzowanym sygnałem elektrycznym dostarczanym przez przekaźnik w przypadku konieczności zadziałania.
 • Wyzwalacz jest ręcznie resetowany do pozycji wyjściowej.z
TCM_2016-768x673

TCM – Moduł wyzwalania cewki

Dla przekaźników z autonomicznym trybem pracy

 • Connecting trip coil module to the potential-free trip contact of the relay it supplies necessary energy to trip the coil (30J).
 • Its main functions is to adapt the relay to installations where the line opening system is activated by a coil, instead of a striker.
 • The TCM (Trip Coil Module) is specifically designed to be used with SELF POWERED relays (SIA-C, SIA-B).
Kitcom_lado-usb

KITCOM – Auxiliary Battery Power Supply

 • The KitCom is an adapter to supply SIA relays through the front communication port, allowing the communication with the computer simultaneously.
 • This adapter is very useful in the commissioning processes of the transformation centres, allowing full verification of the centre, without any auxiliary power supply.
 • The equipment has a microswitch that feeds the power supply with a LED (ON) when the voltage is adequate.
 • In addition to all the necessary to give the power supply, this device has two LED associated with the Rx and Tx lines of communication, and they are used to verify that there is data traffic between the PC and the SIA relay.

Zestawy testujące

3983_FTB-FTP_Blocks_01

FTB/FTP Advantages

FANOX FTB/FTP test block allows testing the protection, control, metering and/or communication device of a facility connected to field switchgear, easily and safely, isolating the circuits fully and eliminating all risks for the user.
 • Maximum safety for the user.
 • Internal automatic CT short circuiting.
 • Single hand fully isolated plug.
 • Locking system for safest operation.
 • Possibility of horizontal or vertical mounting, respectively.