Produkty Niskiego Napięcia

W przemyśle i energetyce stosowanych jest wiele systemów sterowania i zabezpieczeń. Często poszczególne aplikacje wymagają różnych rodzajów urządzeń dla nadzoru nad poprawnym funkcjonowaniem.Mając tego świadomość, FANOX skupił się na zaprojektowaniu znaczącej części swoich produktów dla specyficznych zastosowań, wyposażając je w komplementarne funkcje umożliwiające pełną ochronę i funkcje sterujące w poszczególnych wyrobach.
Wszystko to jest wynikiem wnikliwych badań wymagań rynku dla specyficznych produktów oraz wykorzystania wiedzy swojej kadry inżynieryjnej dla zaoferowania praktycznych i opłacalnych rozwiązań.

Przekaźniki zabezpieczenia silników i generatorów

Przekaźniki zabezpieczenia pomp

Panele pompowe

Przekaźniki ziemnozwarciowe

Przekaźniki kontroli i pomiaru

Ograniczniki przepięć

Osprzęt dodatkowy

Przekaźniki zabezpieczenia silników i generatorów

Fanox opracowuje i produkuje niezawodne przekaźniki do zabezpieczeń i sterowania. Produkty, które skutecznie chronią silniki przed spaleniem, oszczędzając kosztownych napraw i zabezpieczając przed niepożądanymi przerwami procesów .

Silnik elektryczny jest jednym z najważniejszych elementów instalacji przemysłowych i odgrywa decydującą role w powodzeniu procesu produkcyjnego. Kosztowne procesy
produkcyjne i cenny osprzęt mogą zostać całkowicie unieruchomione przez usterkę pojedynczego silnika. Niesie to ze sobą ryzyko poniesienia ogromnych kosztów wielokrotnie przekraczających cenę naprawy samego silnika.

Doświadczenie pokazuje, ze właściwe zabezpieczenie silnika jest często traktowane marginalnie, a użytkownicy silników nie podchodzą do niego z należyta starannością. Wiele spośród niepożądanych wyłączeń jakie występują każdego dnia, spowodowanych jest głównie przeciążeniami, zablokowanym wirnikiem, zanikiem
lub asymetria faz, ciężkimi rozruchami, zbyt częstymi rozruchami lub przegrzaniem uzwojeń.

Ponad 60% awarii następuje z przyczyn niewykrywalnych przez tradycyjne systemy zabezpieczeń, powodując nadmierny wzrost temperatury uzwojeń, co radykalnie obniża żywotność elektryczna silnika.

Najistotniejsze techniczne zalety produktów FANOXa to:

 • Ciągła kontrola stanu cieplnego (pamięci cieplnej) nagrzewania i studzenia podczas cykli rozruchu i zatrzymania, pracy i przeciążeń.
 • Natychmiastowe wykrywanie zaniku fazy nawet w przypadku pracy silnika z małym obciążeniem co dzięki szybkiemu wyłączeniu zapobiega kosztownym awariom.
 • Identyfikacja przyczyny zadziałania. Przekaźniki natychmiast wskazują przyczynę zdziałania co ułatwia szybka identyfikacje usterki i jej szybkie usunięcie.
PBM-400x221

PBM – System Zarządzania silnikiem

System Monitoringu, Sterowania i Zabezpieczania silnika, stanowiący integralne rozwiązanie dla sterowni silnikowych. Fanox przekonstruował PBM ulepszając jego funkcjonalność, co jeszcze bardziej uczyniło go pożądanym elementem każdej aplikacji zaawansowanej obsługi silnika.

 • Wielofunkcyjny
 • Raport z 4 ostatnich zadziałań (czas, przyczyna, prądy…)
 • Autodiagnostyka, monitoring i statystyki
 • Dostosowany do aplikacji SCADA
 • Zdalne komendy
 • Oprogramowanie komunikacyjne PBCom
C

C – Podstawowa ochrona silnika

 • Przeznaczone do ochrony silników trójfazowych o prądzie od 1 do 630 A i powyżej
 • Odwzorowuje pamięć stanu nagrzewania i studzenia silnika
 • Model cieplny
 • Natychmiastowe wykrywanie zaniku fazy nawet przy zmniejszonym obciążeniu silnika
 • Wskaźnik optyczny przyczyny zadziałania
GL40

GL – Pełna ochrona silnika

 • Przeznaczone do ochrony silników trójfazowych o prądzie od 1 do 630 A i powyżej
 • Odwzorowuje pamięć stanu nagrzewania i studzenia silnika
 • Model cieplny
 • Natychmiastowe wykrywanie zaniku fazy nawet przy zmniejszonym obciążeniu silnika
 • Zabezpieczenia od niewłaściwej kolejności faz
 • Wejście dla podłączenia czujnika PTC z uzwojeń silnika
 • Wskaźnik optyczny przyczyny zadziałania
 • 7 klas zadziałania pokrywających wszystkie tryby rozruchu i pracy silnika
GL200

GL200 – Pełna ochrona silnika

Dla 3-fazowych silników o prądach od 60 do 200A, w aplikacjach takich jak pompy napowierzchniowe, kompresory, mieszalniki, wentylatory, windy, dźwigi, chłodnie przemysłowe oraz ogólnie we wszelkich zastosowaniach wymagających pełnej ochrony silnika (w tym poprzez czujnik PTC w uzwojeniach oraz zabezpieczenia od niewłaściwej kolejności faz).
7 klas zadziałania pokrywających wszystkie tryby rozruchu i pracy silnika.

 • Przeznaczone do ochrony silników trójfazowych o prądzie od 60 do 200 A bez konieczności stosowania zewnętrznych przekładników prądowych
 • Odwzorowuje pamięć stanu nagrzewania i studzenia silnika
 • Model cieplny
 • Natychmiastowe wykrywanie zaniku fazy nawet przy zmniejszonym obciążeniu silnika
 • Zabezpieczenia od niewłaściwej kolejności faz
 • Wejście dla podłączenia czujnika PTC z uzwojeń silnika
 • Wskaźnik optyczny przyczyny zadziałania
 • 7 klas zadziałania pokrywających wszystkie tryby rozruchu i pracy silnika
g-17_EEx_e_motor_protection_relay

G EEx – Zabezpieczenie silnika dla srodowisk niebezpiecznych i wybuchowych

 • Certyfikowany do użytku wg kategorii 3
  Do silników trójfazowych w sieciach o napięciu do 1000 VAC
 • Dla prądów znamionowych od 1,5 to 630 A i powyżej (od 17A wzwyż wymagane zewnętrzne przekładniki prądowe)
 • Pamięć cieplna
 • Wskaźnik optyczny przyczyny zadziałania
gen10

GEN – Zabezpieczenie generatora

 • Dla ochrony generatorów nn w sieciach do 1000 VAC
 • Pamięć cieplna
 • Odwzorowanie stanu nagrzewania i studzenia generatora
 • Wskaźnik optyczny przyczyny zadziałania
 • Wybór krzywej rozruchowej
ES3_ES12
ES-45-Fanox

ES – Soft Starty i Sterowniki Silnikowe

 • Zaprojektowane dla 3-fazowych silników indukcyjnych o mocy do 22 kW / 400 V
 • Wbudowany radiator i przekaźnik bypassujący
 • Zastępuje konieczność stosowania konwencjonalnych styczników (gwiazda-trójkąt)
 • Niskie koszty eksploatacyjne
 • Optymalizacja gabarytów
 • Brak konieczności zewnętrznego chłodzenia dzięki przekaźnikowi bypassującemu
 • Redukuje moment rozruchowy i hamujący, pozwala uniknąć uszkodzeń mechanicznych

Przekaźniki zabezpieczenia pomp

“JAK OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNĄ OCHRONĘ POMPY GŁĘBINOWEJ BEZ STOSOWANIA CZUJNIKÓW POZIOMU I PRZY MINIMALNYM KOSZCIE”

Fanox, jeden ze światowych liderów w produkcji elektronicznych zabezpieczeń silników, oferuje pełny zakres elektronicznych przekaźników do ochrony pomp głębinowych jak i napowierzchniowych, dla różnych branż przemysłu i użytkowników prywatnych.

Przekaźniki Fanox-a są bardziej niezawodne i tańsze od  przekaźników wykorzystujących czujniki poziomu. Zabezpieczają on silniki  trójfazowe przed pracą jałową (suchobiegiem) oraz kawitacją. W rzeczy samej są one jednymi z niewielu na rynku, posiadającymi pamięć cieplną, co jest niesłychanie ważne, gdyż odwzorowanie stanu cieplnego podczas nagrzewania i stygnięcia silnika podczas wszystkich cykli rozruchu i hamowania, praktycznie uniemożliwi spalenie silnika takiej pompy.

“Czujemy się uprawnieni do wyrażania takiej opinii ponieważ przetestowaliśmy wiele podobnych urządzeń dostępnych na rynku, chroniących np. jedną fazę, co w niektórych przypadkach było źródłem poważnych problemów. Zrealizowaliśmy pełne badania w zakresie zalet stosowania przekaźników elektronicznych zamiast tych opierających się na czujnikach poziomu – mamy zatem świadomość słuszności ich wyboru przez naszych klientów”

Wiodące firmy z sektora pompowego stosują obecnie nasze zabezpieczenia z wysokim poczuciem satysfakcji – doceniając ich uniwersalność, prostotę obsługi i niezawodność.

PF47_R

PF-R – Zabezpieczenie pomp / Kontrola suchobiegu przez pomiar cosφ

 • Brak konieczności stosowania czujników poziomu dla wykrywania niedociążenia (suchobiegu)
 • Zaprojektowane dla silników 3-fazowych o prądach znamionowych od 1 do 630 A i powyżej
 • Precyzyjne odzwierciedlenie stanu nagrzewania i stygnięcia silnika
 • Pamięć cieplna
 • Optyczny wskaźnik przyczyny zadziałania
 • Regulowany czas resetu przy zadziałaniu od cos φ
P44

P – Zabezpieczenie pomp / Kontrola suchobiegu, przez pomiar spadku wartości prądu

 • Brak konieczności stosowania czujników poziomu dla wykrywania niedociążenia (suchobiegu)
 • Zaprojektowane dla silników 3-fazowych o prądach znamionowych od 1 do 630 A i powyżej
 • Precyzyjne odzwierciedlenie stanu nagrzewania i stygnięcia silnika
 • Pamięć cieplna
 • Optyczny wskaźnik przyczyny zadziałania
 • Reset manualny, zdalny lub automatyczny
PS11_R
PS16_R

PS-R – Zabezpieczenie pomp jednofazowych

 • Brak konieczności stosowania czujników poziomu dla wykrywania niedociążenia (suchobiegu)
 • Zaprojektowane dla silników 1-fazowych o prądach znamionowych od 3 do 16 A
 • Precyzyjne odzwierciedlenie stanu nagrzewania i stygnięcia silnika
 • Pamięć cieplna
 • Optyczny wskaźnik przyczyny zadziałania
 • Regulowany czas resetu przy zadziałaniu od niedociążenia (I<)
 • Kontrola niedociążenia pozwala uniknąć problemów z suchobiegiem, kawitacją itp.

Panele pompowe

Dlaczego powinno się chronić swoje pompy z wykorzystaniem przekaźników firmy Fanox?

 1. Aby uniknąć problemu pracy pompy “na sucho”, bez konieczności stosowania czujników poziomu.
 2. Dla uniknięcia konieczności nadzoru nad pompą. Silnik jest wyłączany w razie awarii i automatycznie załączany (resetowany) po jej ustąpieniu bez konieczności przebywania obsługi na obiekcie.
 3. Przekaźniki posiadają pamięć stanu cieplnego umożliwiającą pełną kontrolę nad cyklami nagrzewania i stygnięcia silnika pompy podczas operacji rozruchu i zatrzymania pracy silnika.
 4. Oferują one dodatkowe funkcje zabezpieczeniowe (zanik fazy, asymetria obciążenia, zła kolejność faz).
 5. Prosta i szybka instalacja.
 6. Bezobsługowość i dopasowanie do już istniejących instalacji bez konieczności przestoju i wymontowywania samej pompy.
CBM-2

CBM – Panele dla pomp jednofazowych

Jedną z najbardziej krytycznych sytuacji podczas pracy pompy jest jej praca jałowa. Rozwiązanie oferowane przez FANOX-a : jednofazowy panel pompowy działa na zasadzie kontroli niedociążenia silnika. W stanie pracy jałowej (sucho biegu) wykrywany jest spadek prądu silnika pompy. Takie zmniejszenie poboru prądu jest wykrywane przez elektroniczny przekaźnik PS-R zamontowany w panelu zabezpieczającym: gdy prąd spadnie poniżej nastawionej wartości progowej, nastąpi wyłączenie pompy.

CBT-7-400x267

CBT – Panele dla pomp trójfazowych

Cosinus fi (Cos φ) jest wartością cosinusa kąta pomiędzy napięciem a natężeniem prądu. Wartość ta oscyluje od wartości bliskiej 1, dla silnika w pełni obciążonego do wartości bliskiej 0 przy biegu jałowym (suchobiegu).

Jak więc widać, wartość cos φ spada w sposób znaczący. Ta ewentualna zmiana jest monitorowana przez przekaźnik PF-R , zainstalowany w trójfazowych panelach pompowych firmy FANOX, powodując, że gdy spadnie ona poniżej wartości nastawionej, panel wyłącza pompę co zabezpiecza ją przed spaleniem.

CBS-30_frente_abierto2-2-1024x659

CBS – Trójfazowe panele pompowe wyposażone w SoftStart

Panele zabezpieczeniowe Fanox-a dla układów wymagających łagodnego rozruchu i/lub zatrzymania są wyposażone w softstarty ES , dla ochrony przed ewentualnymi problemami spowodowanymi przez kawitację cieczy lub gwałtowny rozruch albo zatrzymanie pracy sinika pompy.

Przekaźnik PF-R zapewnia ochronę przed suchobiegiem, monitorując wartość cos φ oraz wyłączając pompę gdy jego wartość spadnie poniżej wartości nastawionej.

Przekaźniki ziemnozwarciowe

Bezpieczeństwo ludzi jest zawsze ważne. Przekaźniki ziemnozwarciowe Fanoxa są najbardziej skutecznymi urządzeniami służącymi zapewnieniu ochrony przed ryzykiem upływu prądu niskiego napięcia.

Nasze przekaźniki posiadają cechy funkcjonalne, które są idealne do zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, takim jak:

 • Pewna ochrona: przekaźniki są specjalnie zaprojektowane do pracy w środowiskach o ekstremalnych zakłóceniach elektrycznych, zapewniając odporność sygnału na zakłócenia, takie jak wpływ częstotliwości. Pomaga to uniknąć fałszywych alarmów i niepotrzebnych przestojów.
 • Rozszerzone bezpieczeństwo: udoskonalona funkcja zabezpieczenia dodatkowo zabezpiecza kanał pomiarowy. Alarm informuje o konieczności serwisu podczas kolejnego wstrzymania procesu.
 • Łatwa obsługa: sprzęt pozwala na testowanie bez konieczności zatrzymywania procesu produkcyjnego.
 • Małe wymiary 22,5 mm: przekaźnik D30 odznacza się małymi rozmiarami. Jest to idealne rozwiązanie dla producentów rozdzielnic, którzy dysponują ograniczona przestrzenią panelu..
 • Uniwersalność: można wybrać logikę zadziałania dodatnia lub ujemna co czyni przekaźnik bardziej elastyczny w użyciu.
03_d30_150x233
03_dm30_-180x235

D30 / DM30 – Wielozakresowy przekaźnik ziemnozwarciowy do współpracy z zewnętrznym przekładnikiem toroidalnym

 • Nastawa progu zadziałania oraz opóźnienia zadziałania
 • Możliwy do stosowania również przy prądach stałych pulsujących
 • Odporny na zakłócenia zewnętrzne
 • Montaż na szynie DIN
 • Do montażu w elektrycznych szafkach rozdzielczych i panelach sterująco-zabezpieczających
 • Oszczędność miejsca dzięki niewielkim gabarytom
dr30_F

DR30 –Wielozakresowy przekaźnik ziemnozwarciowy z funkcją reklozera

 • Funkcja automatycznego reklozera (do 3 prób)
 • Możliwy do stosowania również przy prądach stałych pulsujących
 • Odporny na zakłócenia zewnętrzne
 • Montaż na szynie DIN
fanox_elr-a_web
fanox_elr-t_web

ELR-A / ELR-T –Przekaźnik ziemnozwraciowy z wbudowanym przekładnikiem toroidalnym

 • Nastawialny prąd zadziałania (0,025A do 25A) oraz opóźnienie zadziałania (od 20ms do 5s)
 • Możliwy do stosowania również przy prądach stałych pulsujących
 • Odporny na zakłócenia zewnętrzne
 • Montaż na szynie DIN (ELR-A) lub natablicowo (ELR-T)
fanox_erl-b_web

ELR-B / ELR-3C –Wielozakresowy przekaźnik ziemnozwarciowy do współpracy z zewnętrznym przekładnikiem toroidalnym

 • Nastawa progu zadziałania oraz opóźnienia zadziałania
 • Możliwy do stosowania również przy prądach stałych pulsujących
 • Odporny na zakłócenia zewnętrzne
 • Montaż na szynie DIN
 • Możliwość plombowania osłony panelu czołowego

Przekaźniki kontroli i pomiaru

Przekaźniki do kontroli i pomiarowe firmy FANOX
wyposażone są w wiele funkcji:

 • Przekaźniki kontroli fazy i temperatury dla urządzeń windowych z/bez maszynowni. Wskazują przyczynę zadziałania, posiadają własne zasilanie i maja małe rozmiary 22,5 mm (standard przemysłowy rozmiaru) ułatwia instalacje oraz montaż produktu.
 • Przekaźniki napięciowe z bezpośrednim potencjometrem regulacji, co eliminuje potrzebę przeliczenia ułatwiając proces instalacji i uruchomienia.
 • Wielofunkcyjne mikroprocesorowe przekaźniki czasowe z wbudowana bateria, która umożliwia programowanie bez podłączania napięcia pomocniczego.
S4

S – Przekaźnik kontroli faz

 • Zasilanie wprost z monitorowanej sieci
 • Przeznaczony do ochrony urządzeń trójfazowych zwłaszcza wind i dźwignic
 • Optyczne wskazanie przyczyny zadziałania
 • Wykrywa nieprawidłową kolejność faz
 • Montaż na szynie DIN
ST4
ST4D

ST / ST-D – Przekaźniki kontroli faz i temperatury

 • Zasilane wprost z monitorowanej sieci
 • Monitoring zwarcia i przerwy w obwodzie czujnika PTC
 • Przeznaczony do ochrony urządzeń trójfazowych, zwłaszcza wind i dźwignic
 • Optyczne wskazanie przyczyny zadziałania
 • Wykrywa nieprawidłową kolejność faz
 • Montaż na szynie DIN
T2
TST24_

T2 / TST24 – Przekaźniki kontroli faz i temperatury

 • Optyczna sygnalizacja przyczyny zadziałania
 • 2 nastawialne progi temperatury (dolny i górny)
 • Kontrola faz (kolejność, zanik, asymetria) – model TST24
 • Monitoring zwarcia i przerwy w obwodzie czujnika PT
 • Montaż na szynie DIN
MT2_

MT2 – Kontrola temperatury silnika poprzez czujniki PTC

 • Ochrona silnika przed przegrzaniem
 • Kontrola temperatury poprzez czujniki PTC wewnątrz uzwojeń silnika lub na jego obudowie
 • Optyczny wskaźnik przyczyny zadziałania
 • Wykrywa zwarcie oraz przerwę w obwodzie czujnika/ów
 • Do stosowania również w aplikacja transformatorowych i innych urządzeniach
 • Montaż na szynie DIN
U1_D

U1D – Przekaźnik kontroli napięcia (1 faza)

 • Zasilanie wprost z kontrolowanej linii
 • Optyczny wskaźnik przyczyny zadziałania
 • Nastawialne wartości dolnego i górnego progu zadziałania
 • Nastawialne opóźnienie zadziałania
 • Montaż na szynie DIN
U3_S
U3_N

U3S / U3N – Przekaźnik kontroli napięcia (3-fazowy)

 • Chroni 3-fazowe instalacje przed odchyleniami napięć międzyfazowych, nieprawidłową kolejnością faz oraz zanikiem fazy
 • Zasilanie wprost z kontrolowanej sieci
 • Optyczny wskaźnik przyczyny zadziałania
 • Nastawialne wartości dolnego i górnego progu zadziałania
 • Nastawialne opóźnienie zadziałania
 • Montaż na szynie DIN
web_mtr10

MTR – Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy dla systemów sterowania i automatyki

 • Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy
 • Wbudowany akumulator umożliwiający zaprogramowanie bez konieczności podłączenia zasilania pomocnicznego
 • Możliwość zaprogramowania sekwencji 9 kolejnych interwałów czasowych
 • Zestyk sterujący o różnych programowalnych funkcjach
 • Nawet całkowite rozładowanie akumulatora nie wpływa na prawidłową pracę przekaźnika i możliwość nastaw
 • Montaż na szynie DIN

Ograniczniki przepięć

Energia odnawialna

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe VP klasy II chronią instalacje i eliminują skutki przepięć. Oferują one najwyższy poziom bezpieczeństwa w sieciach niskiego napięcia, procesów ciągłych, gospodarstw domowych i usług obiektowych, itp.

Nadają się dla producentów i projektantów systemów urządzeń przemysłowych, aplikacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, itp.

Urządzenia podłączone do sieci są coraz bardziej podatne na zakłócenia elektryczne. Dlatego istotne jest, aby zapewnić odpowiednia ochronę oraz uniknąć poważnych strat ekonomicznych i materialnych. Najbardziej widoczne i niszczące symptomy przepięcia są często powodowane przez wyładowania atmosferyczne (uderzenie pioruna). Nie jest to jednak najczęstszym źródłem takich zakłóceń, w większości przypadków głównym źródłem są przepięcia w instalacji samego obiektu, miedzy innymi z następujących powodów:

 • Zadziałanie wyłączników i bezpieczników.
 • Połączenie i rozłączenie obciążeń indukcyjnych.
 • Przełączanie silników i maszyn.
 • Wyładowania elektrostatyczne.
 • Kondensatory w regulatorach współczynnika mocy.
 • Transfer energii w układach generatorowych.
VP-B25-275

SPD – Ochronny osprzęt elektryczny do standardowych zastosowań

 • Zadziałanie wyłączników i bezpieczników
 • Połączenie i rozłączenie obciążeń indukcyjnych
 • Przełączanie silników i maszyn
 • Wyładowania elektrostatyczne
 • Kondensatory w regulatorach współczynnika mocy
 • Transfer energii w układach generatorowych
SST_Fanox

SST – Ograniczniki przepięć dla ochrony aplikacji o istotnym znaczeniu

 • Technologia MOV, duża zdolność absorpcji wyładowań
 • Zabezpieczenie termiczne
 • Optyczny wskaźnik awarii
 • Zdalna sygnalizacja
 • Poziom ochrony niskiego napięcia
 • Metalowa obudowa
 • Licznik wyładowań/przepięć
 • Możliwość wykonania testu prewencyjnego
VPC40PV1000-DCHA_web

VP C40 – Kompaktowe rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych

 • Kompaktowy element każdej instalacji fotowoltaicznej
 • Duża zdolność absorpcji wyładowań dzięki warystorom z tlenku cynku oraz dischargerom gazowym
 • Zawiera elementy separacji termicznej.
 • Optyczny wskaźnik awarii sprzętu
 • Zdalna sygnalizacja ststusu ochronnego
 • Wtykowe moduły ochronne ułatwiające obsługę
  .
VP-C30

VP C30 – Kompaktowe rozwiązania dla instalacji obejmujących farmy wiatrowe

 • Kompaktowy element dla farm wiatrowych
 • Duża zdolność absorpcji wyładowań dzięki warystorom z tlenku cynku oraz dischargerom gazowym
 • Zawiera elementy separacji termicznej
 • Optyczny wskaźnik awarii sprzętu
 • Zdalna sygnalizacja statusu ochronnego
 • Wtykowe moduły ochronne ułatwiające obsługę

Osprzęt dodatkowy

Przekładniki prądowe dla zabezpieczeń silnika

CT_Standard_Current_Transformers

CT 20-30-50-70-90
Przekładniki ogólnego zastosowania

 • Do 3200 A prądu pierwotnego
 • Przekładnia …/5
 • Obudowa z możliwością plombowania zacisków, metalowe uchwyty mocujące, trzymaki szynowe oraz akcesoria do montażu na szynie DIN
 • Normy: IEC 60044-1, BS 2627
CT_Toroidal

CT50
Przekładnik Toroidalny

 • Obciążalność do 15 VA
 • Przekładnia …/5
 • Uchwyt mocujący w komplecie
CT20N

CT20N
Przekładnik prądowy niskoprofilowy

 • Przekładnik zabezpieczeniowy i pomiarowy dla niskiego napięcia
 • Prądy pierwotne do 1200A
 • Przekładnia …/5

Czujniki temperatury PTC dla zabezpieczeń silników

Thermistor_Sensors_PTCEX70
Thermistor_Sensors_PTC120

PTC – Czujniki termistorowe

 • Chronią przed wzrostem temperatury powyżej wartości dopuszczalnej
 • PTC (dodatni współczynnik temperaturowy) – rezystancja wzrasta skokowo po przekroczeniu temperatury krytycznej
 • Próg temperaturowy 120º (Model PTC120 – do uzwojeń silnika) oraz 70ºC (Model PTCEx70 – montaż do korpusu)

Przekładniki pomiarowe dla przekaźników ziemnozwaciowych

CT-1_CTD-1_Fanox

CT1/CTD1 – Przekładniki toroidalne

 • Do stosowania z przekaźnikami ziemnozwarciowymi ELR-B, ELR-3C, D30 oraz DM30
 • Czułość zestawu przekaźnik-przekładnik nastawialna na przekaźniku
 • Przekładnik CTD-1/28 przeznaczony wprost do montażu na szynie DIN.