Wsparcie

W tej sekcji możliwe jest pobranie szczegółowych danych dotyczących danego produktu, ogólnego przeglądu produkcji, szczegółowych danych technicznych, aplikacji narzędziowych dla sytemu Windows oraz aplikacji na smartfona, a także przykładowych kodów źródłowych w różnych językach programowania.