Wsparcie

ezVSP

Opis programu ezVSP

ezVSP jest wirtualnym portem transmisji szeregowej i gniazda TCP/IP dla systemu Windows.

Cechy oprogramowania ezVSP

  • mozliwość utworzenia wielu wirtualnych portów szeregowych (maks. 255) na komputerze
  • konwersja szeregowego formatu danych na TCP/IP i na odwrót
  • trzy typy komunikacji (serwer TCP, klient TCP i UDP)
  • funkcja przekazywania danych pomiędzy dwoma wirtualnymi portami szeregowymi
  • emulacji szybkości transmisji
  • zapis logów systemu

Zalety stosowania ezVSP

  • dodawanie połączenia sieciowego do istniejącego systemu bez zmian
  • dla klientów oferowane bezpłatnie
  • autoryzacja (rejestracja) za pomocą MAC ezTCP
  • dostępne na wielu użytkowników tylko z jednym uwierzytelnieniem

Pobierz aktualną wersję

Instrukcja użytkownika

Screen Shot